top of page

Anläggning

Lättfyllnads Material

Pimpsten är en helt naturlig produkt vars fysikaliska, kemiska och mekaniska egenskaper gör den till ett idealiskt och lätt fyllnadsmaterial för många geotekniska tillämpningar.

Hög inre friktionsvinkel

Pimpstenen finns med en jämn partikel storleks fördelning, en egenskap som tillsammans med den höga inre friktionsvinkeln ökar produktens sammanhållning och stabilitet utan användning av mineraler.

Kemisk inaktivitet

Den är frost- och värmebeständig,

korroderar inte och angrips inte kemiskt.

Dessa utmärkta egenskaper hos pimpsten används i USA, Europa, Medelhavsregionen och på den arabiska halvön som ett lätt fyllnadsmaterial för en lång rad olika geotekniska tillämpningar, t.ex för vägbeläggning, inom väg- och stigbyggen, för hamnbyggnads arbeten, för brobyggen och vid dammbyggen.

Pimpsten har visat sig vara ett mycket mångsidigt och konkurrenskraftigt material - det erbjuder lösningar för svåra land fyllnings- och banvalls situationer.

1_Capelle-Nieuwerkerk-ad-IJssel-Blaardorpseweg10.jpg
3_Governors-Island-1.jpg
1_Capelle-Nieuwerkerk-ad-IJssel-Blaardorpseweg15.jpg
4_Keasbey3.jpg
bottom of page