top of page

Gyalí Island

bild gruvvaa.png

LAVA Mining & Quarrying grundades 1952 för att driva det kommunala stenbrottet i pimpsten som ligger på ön Gyalí norr om Nissiros. Företaget integrerades i Heracles Group 1977 och började expandera till nya aktiviteter 1980 genom att förvärva gipsbrottet i Altsi, Sitia. 

1989 började LAVA driva puzzolanbrottet i Milos, medan kiseldioxidsandbrottet på samma ö startade sin verksamhet 1996. 2001 blir HERACLES Group medlem i Lafarge/Holcim Group, som finns i 64 länder och är världsledande inom byggmaterial. Från 2002 till 2011 utvecklade LAVA handel med aggregat i sin enhet i Almyros, Volos.

 

Pimpstens brottet ligger på ön Gyalí, norr om Nissiros. LAVA har drivit stenbrottet, som ägs av Nissiros kommun, sedan 1952. Detta dagbrott drivs enligt metoden med vertikala bänkar.

IMG_0677.JPG

Hur pimpstens gruvan fungerar

IMG_0674.HEIC

Inledningsvis finns det en avtäckning av avlagringarna från de sterila geologiska formationerna (8-25m). Brytningen sker med bulldozers och det brutna materialet körs till bearbetningsanläggningarna genom bandtransportörer. Produktionsprocessen på platsen börjar med utvinningen av materialet från bänkarna. Exploateringen är ytlig och utförs med hjälp av bänkar med användning av en propeller. Materialet extraheras med bulldozers genom att skära materialet i små horisontella remsor och trycka det till fronten av sluttningen, vilket säkerställer att den främre ytan faller jämnt, medan vid basen av den formade högen installeras en teknisk metalltunnel. Inne i tunneln finns ett transportband som tar emot det schaktade materialet genom dörrar (tamper) som tunneln har på sitt tak. Sedan, när materialet tas emot från transportbanden som finns inuti metalltunneln, förs det fram genom transportbanden till bearbetningsanläggningen där storleken på materialet reduceras med krossar och separeras med siktar till motsvarande granulat. Sedan genom transportband, deponeras materialet i utomhus lager, redo för frakt. Sedan transporteras produkterna på transportband direkt i fartyget och skickas till kunderna.

Lava mining producerar idag1 200 000 ton/år; men har en möjlighet till ytterligare 1 000 000 ton, det har privatägda hamnanläggningar som kan betjäna fartyg med ett tonnage på upp till 27 000 ton med en lasthastighet på 1 000 ton/timme.

bottom of page