top of page
IMG_0666_edited.jpg

Yalite, framtidens gröna bindemedel

Vi jobbar med att göra Sverige mer koldioxidfritt genom en klimatsmart pimpsten.

Ridgehill Minerals

Ridgehill AB´s dotter bolag Ridgehill Minerals AB verksamhet är att importera och mala pimpsten från Grekland för att tillgodose betong marknaden i Sverige och Norden med ett nytt alternativt bindmedel vulkanisk aska (Pimpsten), för att minska koldioxidutsläppen fram till 2030 och noll 2045. Ridgehill Minerals sitter på EU:s största vulkanaska/pimpstens fyndighet genom ett samarbete med LAVA Mining & Quarring SA i Grekland. 

bottom of page